Menu

hoe werkt het..?

Digipad is een menusysteem dat is ontwikkeld voor gebruik door alle personeel van de Laurens-Cuperrtinoschool. Het menu is ‘webbased’ waardoor het overal, waar een internetverbinding bestaat, bruikbaar is.

Via de ‘tegels’ kunnen uitsluitend webbased programma’s worden gestart. Op de ‘personeelshardware’ op school  wordt digipad automatisch gestart. Het menu wordt gestart via ‘https://digipad.laurens-cupertinoschool.nl’ Suggesties voor ‘nieuwe regels’ kunnen per e-mail worden gezonden aan: beheerder@sbo-rotterdam.nl